Håkan Sunnlidens bibelskola: GT4 Abram blir Abraham

21 februari, 2019 481 21 Inga kommentarer

Description

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret.