Håkan Sunnlidens bibelskola: GT4 Abram blir Abraham

21 februari, 2019 165 8 Inga kommentarer

Description

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret.

Undervisning