En introduktion till homiletiken

16 juni, 2019 251 25 Inga kommentarer

Description

Här beskrivs tanken bakom denna Bibelskola-on-line. Bibelskolan omfattar fem olika teologiska områden, Gamla och Nya testamentet, kyrkohistoria, dogmatik och homiletik. Här erbjuds du bibelteologi för lekmän.