HOM4 Meningen med livet

8 september, 2019 55 9 Inga kommentarer

Description

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte.
Frågan är viktig för vår förståelse för varat och varandra