NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

8 september, 2019 12 Like Inga kommentarer

Description

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades.