HOM9 Att förbereda en predikan

9 oktober, 2019 406 21 Inga kommentarer

Description

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan.

Bibelskola online