Stigens kyrka 1 i fastan

1 mars, 2020 37 Like Inga kommentarer

Description

I vakandets stund – hur Jesus vakar, hur hans lärjungar vakar, hur du vakar. Predikan av Per-Anders Grunnan.

Gudstjänst
Om TV16

Kristna program på evangelisk grund sedan 2011, med fördjupning och inspiration på svenska och engelska … Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270