Timma för timma med Jesus på korset

18 mars, 2020 92 Like Inga kommentarer

Description

Bibelförklaringen är en del i Sankt Ansgars bibelstudieserie för fastan 2020. Daniel Gustafsson, föreståndare för Sankt Ansgars stiftelse och teologie doktor i nya testamentets exegetik, talar om Jesu sista timmar enligt evangelisten Markus.

Undervisning
Om TV16

Kristna program på evangelisk grund sedan 2011, med fördjupning och inspiration på svenska och engelska … Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270