Author
0
0 0 0
Loading...

TV16

Join Date : 13 July, 2017

About TV16

TV16  Videos

Vänner eller fiender

Kyrkohistorien är tyvärr full av berättelser om hur majoritetskyrkor har behandlat minoriteter. Och ändå har det ofta varit minoriteterna som tagit sin tro på allvar. Den här boken inleder ämnet.

publish 16 juni, 2019 7
KH2 Kyrkans beståndsdelar

Församlingen levde i en kultur präglad av astrologi, filosofi, av mysteriereligioner och kejsarkult. Med tanke på att också vår tid präglas av mångfald gäller det att känna till kyrkans kännetecken.

publish 16 juni, 2019 8
KH1 De första kristna

De lärjungar som blev kristna och samlades runt Jesus också efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd höll fast vid allt vad Jesus lärt dem.

publish 16 juni, 2019 7
KH En introduktion till kyrkohistorien

Den som återger historia väljer, värderar och tolkar förhoppningsvis efter bästa förmåga. I kristna sammanhang gäller det att låta det ursprungliga vara normerande.

publish 16 juni, 2019 6
HOM2 Mer om begreppet homiletik

Vad är homiletik och vilka andra begrepp är möjliga? Förkunnelsen handlar om att samtala, intyga, undervisa och evangelisera. Det är ett ganska vitt fält som också handlar om bön och själavård.

publish 16 juni, 2019 8
HOM1 Guds Ord

Gud talar till oss människor. Den kristne kallas att först ta emot och sedan förmedla Ordet till sin medmänniska. Predikantens uppgift är att förmedla ord ifrån Gud.

publish 16 juni, 2019 7
En introduktion till homiletiken

Här beskrivs tanken bakom denna Bibelskola-on-line. Bibelskolan omfattar fem olika teologiska områden, Gamla och Nya testamentet, kyrkohistoria, dogmatik och homiletik. Här erbjuds du bibelteologi för lekmän.

publish 16 juni, 2019 6
publish 16 juni, 2019 6
publish 16 juni, 2019 7
En introduktion till dogmatiken

Vi introducerar Dogmatik som ämne. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrko

publish 16 juni, 2019 7
GT12 TaNaK

Skriften eller Gamla testamentet som de kristna säger består av tre delar Lagen, Profeterna och Skrifterna. Skriften består av 39 avskilda (heliga) böcker.

publish 16 juni, 2019 5
GT11 Psaltaren

Psaltaren består av 150 psalmer. Det kan vara vallfartspsalmer, botpsalmer, messianska psalmer etc. Psalmer för livets alla förhållanden. Psaltaren är världens mest brukade bok.

publish 16 juni, 2019 4

TV16 Favorite Videos

TV16 have not any favourite Video yet!

Followers

Following

Om TV16

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt … Läs mer

Gåvor

Vill stötta det vi gör?

Gåvor mottages tacksamt

Bankgiro: 700-3270