Author
0
0 0 0
Loading...

TV16

Join Date : 13 July, 2017

About TV16

TV16  Videos

BOK Matteus 1–13

Matteus 1-13 är en bibelteologisk vers-för-vers kommentar till Evangelium enligt Matteus. Boken skrevs först till judekristna även om den riktar sig till alla människor. En grundläggande förståelse av den judiska tron och traditionen är nödvändig f

publish 8 september, 2019 134
HOM5 Berätta för andra

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra.

publish 8 september, 2019 104
HOM4 Meningen med livet

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte. Frågan är viktig för vår förståelse för varat och varandra

publish 8 september, 2019 73
HOM3 De fyra andliga lagarna

Det kristna budskapet kan presenteras med hjälp av fyra andliga lagar. Dessa ger dig en översikt, kan hjälpa dig att prata med andra på ett begripligt sätt och hjälpa lärjungar till visshet om att de är kristna.

publish 8 september, 2019 70
NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades.

publish 8 september, 2019 46
NT14 Kyrkan som institution

Alla väckelser når sin kulmen, planar ut och upphör. Men Gud har skapat en institution för att hysa rörelserna. Ande och liv hör samman med organisationen kyrkan. De ska inte spelas ut mot varandra.

publish 8 september, 2019 49
NT13 Dop och nattvard

Det är inte enkelt att leva “kristet”. Men Gud har gett oss hjälpmedel som bibeln, dopet och nattvarden.

publish 8 september, 2019 54
NT12 Att leva som kristen

Vi har fått ett nytt liv som har gett oss nya förutsättningar. Här talar Håkan om dessa nya förutsättningar. Det är en undervisning som får sin fortsättning i de kommande klippen.

publish 11 augusti, 2019 269
Intro bibelskola online

Introduktion till bibelskola online

publish 9 augusti, 2019 258
NT11 Från synagoga till församling

Den lilla gemenskapen borde ha företräde framför den stora. När templet hade raserats ersattes det av synagogan. Jesus bygger sin församling genom att samla, grekiska synagoge, de sina.

publish 5 augusti, 2019 273
NT10 Judisk, grekiskt och kristet

Den kristna tron är kopplad till Jesus. Han är unik i förhållande till den judiska och den grekiska traditionen.

publish 30 juli, 2019 279
Förbundets Folk – 7

Programledare: Carl-Henrik Karlsson

publish 18 juli, 2019 132

TV16 Favorite Videos

TV16 have not any favourite Video yet!

Followers

Following