Author
0
0 0 0
Loading...

TV16

Join Date : 13 July, 2017

About TV16

TV16  Videos

HOM8 Att lyssna till predikan

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja

publish 27 september, 2019 421
HOM7 Visshet ger frimodighet

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss.

publish 27 september, 2019 292
BOK Matteus 14-28

Håkan introducerar sin senaste bok. Kommentaren på Matteusevangeliet

publish 16 september, 2019 296
HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus. Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?

publish 16 september, 2019 239
BOK Jakobs brev

Jakob skriver främst till judekristna som undrar varför Jesus inte har kommit tillbaka än. Hur länge ska de vänta? Är det OK att “bara” tro som vissa säger?

publish 8 september, 2019 255
BOK Galaterbrevet

Brevet skrev främst till hednakristna. De skulle veta att de inte behöva göra laggärningar för att accepteras av Gud. De skulle förstå vad friheten i Kristus innebär. I kap 5 och 6 talar Paulus om att vandra efter Anden.

publish 8 september, 2019 232
BOK Matteus 1–13

Matteus 1-13 är en bibelteologisk vers-för-vers kommentar till Evangelium enligt Matteus. Boken skrevs först till judekristna även om den riktar sig till alla människor. En grundläggande förståelse av den judiska tron och traditionen är nödvändig f

publish 8 september, 2019 229
HOM5 Berätta för andra

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra.

publish 8 september, 2019 158
HOM4 Meningen med livet

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte. Frågan är viktig för vår förståelse för varat och varandra

publish 8 september, 2019 120
HOM3 De fyra andliga lagarna

Det kristna budskapet kan presenteras med hjälp av fyra andliga lagar. Dessa ger dig en översikt, kan hjälpa dig att prata med andra på ett begripligt sätt och hjälpa lärjungar till visshet om att de är kristna.

publish 8 september, 2019 120
NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades.

publish 8 september, 2019 91
NT14 Kyrkan som institution

Alla väckelser når sin kulmen, planar ut och upphör. Men Gud har skapat en institution för att hysa rörelserna. Ande och liv hör samman med organisationen kyrkan. De ska inte spelas ut mot varandra.

publish 8 september, 2019 89

TV16 Favorite Videos

TV16 have not any favourite Video yet!

Followers

Following