Aktuellt

All Videos : 3  Video Posted

image Watch Video
5
Stigens kyrka 2 e trettondagen

TV16

19 januari, 2020

77

Predikan av Per-Anders Grunnan. Vi är en evangelisk-luthersk kyrka och tillhör Bohuslän-Dals pastorat. Vår hemsida: Stigens kyrka

Watch Video
image Watch Video
6
Andra söndagen efter trettondagen

TV16

18 januari, 2020

53

🎧 Kyrkliga förbundet. Andakt inför andra söndagen efter trettondagen med Kristoffer Helle.

Watch Video
image Watch Video
31
Hom 15 Samtalets återkomst

TV16

14 december, 2019

868

Detta är det sista avsnittet i denna översiktskurs om homiletik. Det handlar om det goda samtalet. Sunnliden ger tre exempel från Nya testamentet och avslutar med tips på hur du själv kan starta en homilia.

Watch Video