Undervisning

All Videos : 199  Video Posted

image Watch Video
4
Vägen till Kristus – sjunde budet

TV16

14 mars, 2019

117

Vägen till Kristus, program 8 – Carl-Henrik Karlsson går igenom Lilla Katekesen.

Watch Video
image Watch Video
3
NT5 Nya testamentet

TV16

10 mars, 2019

111

Hur kom Nya testamentet egentligen till? Här lyfts den viktiga insikten att evangelium enligt Jesus är ett muntligt budskap. Det är erfarenheten att Jesus har uppväckts från de döda som ligger bakom Nya testamentets 27 böcker.

Watch Video
image Watch Video
8
NT4 Kyrkokampen börjar

TV16

10 mars, 2019

195

I Apostlagärningarna berättar Lukas om de kristnas framgångar men också om dess motgångar. Detta mönster fortsätter till tidens slut.

Watch Video
image Watch Video
2
NT3 Guds rike och urkyrkan

TV16

10 mars, 2019

131

Jesus är budbäraren som blev budskapet. Trots den förskjutningen upphör inte budskapet om att Guds rike är här.

Watch Video
image Watch Video
2
NT2 Berättelsen om Jesus

TV16

10 mars, 2019

104

Det här inslaget vänder sig till den som inte alls känner Jesus eller vill kännas vid honom. Här ställs frågan på sin spets: “Vem är denne Jesus?”.

Watch Video
image Watch Video
1
NT1 Romarriket

TV16

10 mars, 2019

106

Det första inslaget låter oss förstå något av Romarrikets utbredning och betydelse. Israel var ockuperat av romarna och den judiska befolkningen spridd över världen. Den framväxande kyrkan gagnades av tiden.

Watch Video
image Watch Video
17
En introduktion till Nya testamentet

TV16

10 mars, 2019

252

Sammanlagt kommer den här serien att bestå av 15 videoclips. Tanken är att vem som vill ska kunna se den, ung eller gammal, man eller kvinna spelar mindre roll. Inga förkunskaper behövs för att ta del av dessa clips.

Watch Video
image Watch Video
4
Varför måste Jesus dö? Del 5

TV16

2 mars, 2019

147

Undervisning i fastan av Bengt Pleijel från Åh kyrka

Watch Video
image Watch Video
3
Varför måste Jesus dö? Del 4

TV16

2 mars, 2019

104

Undervisning av Bengt Pleijel i fastan från Åh kyrka. Del 4 av 5.

Watch Video
image Watch Video
9
Håkan Sunnlidens bibelskola: GT4 Abram blir Abraham

TV16

21 februari, 2019

222

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret.

Watch Video
image Watch Video
5
Håkan Sunnlidens bibelskola: GT3 Finns synden

TV16

10 februari, 2019

151

I filmen “Såsom i himlen” ropar kyrkoherdens fru: “Det finns ingen synd!” På det sättet ger hon uttryck för ett vanligt missförstånd. Men vad är då synd?

Watch Video
image Watch Video
8
Håkan Sunnlidens bibelskola: GT2

TV16

7 februari, 2019

303

Vi går igenom skapelseberättelsen och sätter den i sitt sammanhang. Inslaget är textat genom att du väljer det i spelaren.

Watch Video

No more postsLoading posts ...Load More

No more postsLoading posts ...Load More