Undervisning

All Videos : 219  Video Posted

image Watch Video
2
Vänner eller fiender

TV16

16 juni, 2019

7

Kyrkohistorien är tyvärr full av berättelser om hur majoritetskyrkor har behandlat minoriteter. Och ändå har det ofta varit minoriteterna som tagit sin tro på allvar. Den här boken inleder ämnet.

Watch Video
image Watch Video
2
KH2 Kyrkans beståndsdelar

TV16

16 juni, 2019

8

Församlingen levde i en kultur präglad av astrologi, filosofi, av mysteriereligioner och kejsarkult. Med tanke på att också vår tid präglas av mångfald gäller det att känna till kyrkans kännetecken.

Watch Video
image Watch Video
KH1 De första kristna

TV16

16 juni, 2019

7

De lärjungar som blev kristna och samlades runt Jesus också efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd höll fast vid allt vad Jesus lärt dem.

Watch Video
image Watch Video
KH En introduktion till kyrkohistorien

TV16

16 juni, 2019

6

Den som återger historia väljer, värderar och tolkar förhoppningsvis efter bästa förmåga. I kristna sammanhang gäller det att låta det ursprungliga vara normerande.

Watch Video
image Watch Video
2
HOM2 Mer om begreppet homiletik

TV16

16 juni, 2019

8

Vad är homiletik och vilka andra begrepp är möjliga? Förkunnelsen handlar om att samtala, intyga, undervisa och evangelisera. Det är ett ganska vitt fält som också handlar om bön och själavård.

Watch Video
image Watch Video
2
HOM1 Guds Ord

TV16

16 juni, 2019

7

Gud talar till oss människor. Den kristne kallas att först ta emot och sedan förmedla Ordet till sin medmänniska. Predikantens uppgift är att förmedla ord ifrån Gud.

Watch Video
image Watch Video
2
En introduktion till homiletiken

TV16

16 juni, 2019

6

Här beskrivs tanken bakom denna Bibelskola-on-line. Bibelskolan omfattar fem olika teologiska områden, Gamla och Nya testamentet, kyrkohistoria, dogmatik och homiletik. Här erbjuds du bibelteologi för lekmän.

Watch Video
image Watch Video
2
En introduktion till dogmatiken

TV16

16 juni, 2019

7

Vi introducerar Dogmatik som ämne. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrko

Watch Video
image Watch Video
1
GT12 TaNaK

TV16

16 juni, 2019

5

Skriften eller Gamla testamentet som de kristna säger består av tre delar Lagen, Profeterna och Skrifterna. Skriften består av 39 avskilda (heliga) böcker.

Watch Video
image Watch Video
1
GT11 Psaltaren

TV16

16 juni, 2019

4

Psaltaren består av 150 psalmer. Det kan vara vallfartspsalmer, botpsalmer, messianska psalmer etc. Psalmer för livets alla förhållanden. Psaltaren är världens mest brukade bok.

Watch Video

No more postsLoading posts ...Load More

No more postsLoading posts ...Load More

Om TV16

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt … Läs mer

Gåvor

Vill stötta det vi gör?

Gåvor mottages tacksamt

Bankgiro: 700-3270