Video

All Videos : 276  Video Posted

image Watch Video
Högmässa från Sankt Ansgar

TV16

29 mars, 2020

27

Se livesändningen från studentkyrkan i Uppsala på 5 söndagen i fastan i efterhand.

Watch Video
image Watch Video
KH7 Sju kyrkomöten

TV16

24 mars, 2020

26

Trots att kyrkan förföljdes och sedan institutionaliserades växte den sig allt starkare. I det här klippet får vi nerslag i och mellan 100–700 e Kr. Under denna tid hölls också sju ekumeniska möten.

Watch Video
image Watch Video
6
Högmässa från Sankt Ansgar

TV16

21 mars, 2020

30

Se livesändningen från studentkyrkan i Uppsala på Jungfru Marie bebådelsedag i efterhand här.

Watch Video
image Watch Video
Timma för timma med Jesus på korset

TV16

18 mars, 2020

90

Bibelförklaringen är en del i Sankt Ansgars bibelstudieserie för fastan 2020. Daniel Gustafsson, föreståndare för Sankt Ansgars stiftelse och teologie doktor i nya testamentets exegetik, talar om Jesu sista timmar enligt evangelisten Markus.

Watch Video
image Watch Video
KH6 Rörelsen blir institution

TV16

17 mars, 2020

54

Klippet handlar om hur kyrkan får en institution och vad det kom att innebära. Hundratusentals husförsamlingar samordnades, ledarskapet etablerades, bibeln blev norm samtidigt som efterföljelsen inte längre var lika viktig.

Watch Video
image Watch Video
KH5 De antignostiska fäderna

TV16

29 februari, 2020

40

I det här klippet behandlas gnosticismen som på Jesu tid var den förhärskande filosofin. Den judisk-kristna tron påverkades, men några av kyrkans portalgestalter lyckades visa att den judiska-kristna tron var självständig.

Watch Video
image Watch Video
KH4 Kyrkans utbredning

TV16

21 februari, 2020

39

Efter den första pingsten vände tusentals nykristna judar tillbaka till sina städer och byar. Vi känner ganska väl hur Romarriket missionerades, men hur var det i öst? Det här klippet presenterar något på några minuter.

Watch Video
image Watch Video
KH3 Kyrkan blir synlig

TV16

17 februari, 2020

235

De första kristna mötte motstånd och Håkan Sunnliden väljer att ange synden som den främsta orsaken. Men Jesus talade om att dödsriket inte skulle kunna övervinna kyrkan. Däremot frigörs kyrkan från judisk tro och tradition i samma takt hon blir syn

Watch Video
image Watch Video
Hom 15 Samtalets återkomst

TV16

14 december, 2019

687

Detta är det sista avsnittet i denna översiktskurs om homiletik. Det handlar om det goda samtalet. Sunnliden ger tre exempel från Nya testamentet och avslutar med tips på hur du själv kan starta en homilia.

Watch Video
image Watch Video
Hom14 Tystnaden

TV16

9 december, 2019

78

Tystnad kan vara svårt för många men är en viktig del i vår andliga utveckling. Vi pratar om tystnadens plats inom Homiletiken och om hur den är viktig för både ande, kropp och själ. Företagen som Victor refererar till i videon är: https://www.five1

Watch Video
image Watch Video
Homiletik 13 Förmaningen

TV16

20 november, 2019

80

Förmaningens plats i bibeln och i våra liv är viktig för oss. Men den är inte helt enkel alla gånger att relatera till.

Watch Video
image Watch Video
Hom12 Kausaltal

TV16

4 november, 2019

59

Kausaltal är tal som hålls vid särskilda tillfällen som dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Här får du en översikt av vad som är viktigt att tänka på. Du får också lite tips på hur ett sådant tal kan läggas upp.

Watch Video

No more postsLoading posts ...Load More

No more postsLoading posts ...Load More

Om TV16

Kristna program på evangelisk grund sedan 2011, med fördjupning och inspiration på svenska och engelska … Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270