Tagg: Gamla testamentet

GT12 TaNaK

TV16 16 juni, 2019 5 Inga kommentarer

image

Skriften eller Gamla testamentet som de kristna säger består av tre delar Lagen, Profeterna och Skrifterna. Skriften består av 39 avskilda (heliga) böcker.

Read More

GT11 Psaltaren

TV16 16 juni, 2019 4 Inga kommentarer

image

Psaltaren består av 150 psalmer. Det kan vara vallfartspsalmer, botpsalmer, messianska psalmer etc. Psalmer för livets alla förhållanden. Psaltaren är världens mest brukade bok.

Read More

GT10 Kung David

TV16 16 juni, 2019 4 Inga kommentarer

image

Profeten Samuel utser David till kung. David får vänta på sin tur, tills Saul tar livet av sig. David var en man efter Guds sinne och blev Israels store kung. Detta trots sin ofullkomlighet. Han har 73 psalmer i Psaltaren.

Read More

GT8 År 931, 722 och 586 f Kr

TV16 16 juni, 2019 1 Inga kommentarer

image

När kung David överlämnade riket till sin son Salomo blomstrade Israel. Men Salomo tillät avgudadyrkan och efter honom utbröt en strid om vem som skulle efterträda honom. Först fördes Israel bort i fångenskap och senare jämnades Jerusalem med marken.

Read More

GT7 Präster, offer och tempeltjänst

TV16 16 juni, 2019 1 Inga kommentarer

image

Mose kom från Levi stam, präststammen. Han utsåg sin bror Aron att tillsammans med hans kommande söner inneha prästämbetet. Leviterna blev hjälppräster. Det var prästerna som skötte offertjänsten.

Read More

GT5 Israel blir ett folk

TV16 16 juni, 2019 1 Inga kommentarer

image

Israel blir ett folk först då Mose fört dem ut ur Egypten. De blev ett folk när HERREN befriade dem, födde dem och vägledde dem mot det utlovade landet.

Read More

GT6 Moses och förbundet

TV16 16 juni, 2019 1 Inga kommentarer

image

Israel blir ett folk när Moses leder det ut ur Egypten. Gud förnyar det förbund Han först ingick med Abraham. Gud vill göra Israel till ett rike av präster, till ett heligt folk. Det gick si så där, men löftena står kvar.

Read More

Håkan Sunnlidens bibelskola: GT4 Abram blir Abraham

TV16 21 februari, 2019 313 Inga kommentarer

image

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret.

Read More

Håkan Sunnlidens bibelskola: GT2

TV16 7 februari, 2019 544 Inga kommentarer

image

Vi går igenom skapelseberättelsen och sätter den i sitt sammanhang. Inslaget är textat genom att du väljer det i spelaren.

Read More

En introduktion till Gamla testamentet

TV16 28 januari, 2019 1452 Inga kommentarer

image

På 5 minuter förklarar Håkan Sunnliden hur den digitala Bibelskolan är tänkt. Tanken är att presentera bibelteologi på 75 x 10 minuter. Välkommen att titta.

Read More
Om TV16

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt … Läs mer

Gåvor

Vill stötta det vi gör?

Gåvor mottages tacksamt

Bankgiro: 700-3270