Tagg: Håkan Sunnliden

Vänner eller fiender

TV16 16 juni, 2019 6 Inga kommentarer

image

Kyrkohistorien är tyvärr full av berättelser om hur majoritetskyrkor har behandlat minoriteter. Och ändå har det ofta varit minoriteterna som tagit sin tro på allvar. Den här boken inleder ämnet.

Read More

KH2 Kyrkans beståndsdelar

TV16 16 juni, 2019 7 Inga kommentarer

image

Församlingen levde i en kultur präglad av astrologi, filosofi, av mysteriereligioner och kejsarkult. Med tanke på att också vår tid präglas av mångfald gäller det att känna till kyrkans kännetecken.

Read More

KH1 De första kristna

TV16 16 juni, 2019 6 Inga kommentarer

image

De lärjungar som blev kristna och samlades runt Jesus också efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd höll fast vid allt vad Jesus lärt dem.

Read More

KH En introduktion till kyrkohistorien

TV16 16 juni, 2019 5 Inga kommentarer

image

Den som återger historia väljer, värderar och tolkar förhoppningsvis efter bästa förmåga. I kristna sammanhang gäller det att låta det ursprungliga vara normerande.

Read More

HOM2 Mer om begreppet homiletik

TV16 16 juni, 2019 7 Inga kommentarer

image

Vad är homiletik och vilka andra begrepp är möjliga? Förkunnelsen handlar om att samtala, intyga, undervisa och evangelisera. Det är ett ganska vitt fält som också handlar om bön och själavård.

Read More

HOM1 Guds Ord

TV16 16 juni, 2019 6 Inga kommentarer

image

Gud talar till oss människor. Den kristne kallas att först ta emot och sedan förmedla Ordet till sin medmänniska. Predikantens uppgift är att förmedla ord ifrån Gud.

Read More

En introduktion till homiletiken

TV16 16 juni, 2019 5 Inga kommentarer

image

Här beskrivs tanken bakom denna Bibelskola-on-line. Bibelskolan omfattar fem olika teologiska områden, Gamla och Nya testamentet, kyrkohistoria, dogmatik och homiletik. Här erbjuds du bibelteologi för lekmän.

Read More

Dogm2 Organiserad religion

TV16 16 juni, 2019 5 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm1 Alla tror på något

TV16 16 juni, 2019 6 Inga kommentarer

image

Read More

En introduktion till dogmatiken

TV16 16 juni, 2019 6 Inga kommentarer

image

Vi introducerar Dogmatik som ämne. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrkosamfund härskande läroåskådningen i dess inre sammanhang

Read More
Om TV16

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt … Läs mer

Gåvor

Vill stötta det vi gör?

Gåvor mottages tacksamt

Bankgiro: 700-3270