Etikett: Håkan Sunnliden

KH3 Kyrkan blir synlig

TV16 17 februari, 2020 40 Inga kommentarer

image

De första kristna mötte motstånd och Håkan Sunnliden väljer att ange synden som den främsta orsaken. Men Jesus talade om att dödsriket inte skulle kunna övervinna kyrkan. Däremot frigörs kyrkan från judisk tro och tradition i samma takt hon blir synlig. Detta är ett fenomen som återupprepas i historien. Ma

Read More

Hom 15 Samtalets återkomst

TV16 14 december, 2019 993 Inga kommentarer

image

Detta är det sista avsnittet i denna översiktskurs om homiletik. Det handlar om det goda samtalet. Sunnliden ger tre exempel från Nya testamentet och avslutar med tips på hur du själv kan starta en homilia.

Read More

Hom12 Kausaltal

TV16 4 november, 2019 295 Inga kommentarer

image

Kausaltal är tal som hålls vid särskilda tillfällen som dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Här får du en översikt av vad som är viktigt att tänka på. Du får också lite tips på hur ett sådant tal kan läggas upp.

Read More

Hom11 Kyrkans år och liturgi

TV16 17 oktober, 2019 354 Inga kommentarer

image

Homiletiken är inte bara “predikokonst”. Gud kan tala också på andra sätt, till exempel genom arkitekturen eller genom kyrkans år. I det här klippet förklaras hur. Kyrkans liturgi är också fylld av pedagogiska inslag och kan öppna nya dimensioner för den som tränger in i den.

Read More

HOM10 Att undervisa

TV16 13 oktober, 2019 304 Inga kommentarer

image

I det här klippet besvaras tre frågor. Först: “Vad är undervisning?”, sedan “Var finner vi undervisningen?” och slutligen “Hur ska vi förstå undervisningen?”

Read More

HOM9 Att förbereda en predikan

TV16 9 oktober, 2019 405 Inga kommentarer

image

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan.

Read More

HOM8 Att lyssna till predikan

TV16 27 september, 2019 451 Inga kommentarer

image

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst.

Read More

HOM7 Visshet ger frimodighet

TV16 27 september, 2019 320 Inga kommentarer

image

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss.

Read More

BOK Matteus 14-28

TV16 16 september, 2019 334 Inga kommentarer

image

Håkan introducerar sin senaste bok. Kommentaren på Matteusevangeliet

Read More

BOK Jakobs brev

TV16 8 september, 2019 281 Inga kommentarer

image

Jakob skriver främst till judekristna som undrar varför Jesus inte har kommit tillbaka än. Hur länge ska de vänta? Är det OK att “bara” tro som vissa säger?

Read More