Tagg: Håkan Sunnliden

HOM10 Att undervisa

TV16 13 oktober, 2019 18 Inga kommentarer

image

I det här klippet besvaras tre frågor. Först: “Vad är undervisning?”, sedan “Var finner vi undervisningen?” och slutligen “Hur ska vi förstå undervisningen?”

Read More

HOM9 Att förbereda en predikan

TV16 9 oktober, 2019 85 Inga kommentarer

image

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan.

Read More

HOM8 Att lyssna till predikan

TV16 27 september, 2019 159 Inga kommentarer

image

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst.

Read More

HOM7 Visshet ger frimodighet

TV16 27 september, 2019 67 Inga kommentarer

image

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss.

Read More

BOK Matteus 14-28

TV16 16 september, 2019 101 Inga kommentarer

image

Håkan introducerar sin senaste bok. Kommentaren på Matteusevangeliet

Read More

BOK Jakobs brev

TV16 8 september, 2019 137 Inga kommentarer

image

Jakob skriver främst till judekristna som undrar varför Jesus inte har kommit tillbaka än. Hur länge ska de vänta? Är det OK att “bara” tro som vissa säger?

Read More

BOK Galaterbrevet

TV16 8 september, 2019 132 Inga kommentarer

image

Brevet skrev främst till hednakristna. De skulle veta att de inte behöva göra laggärningar för att accepteras av Gud. De skulle förstå vad friheten i Kristus innebär. I kap 5 och 6 talar Paulus om att vandra efter Anden.

Read More

BOK Matteus 1–13

TV16 8 september, 2019 95 Inga kommentarer

image

Matteus 1-13 är en bibelteologisk vers-för-vers kommentar till Evangelium enligt Matteus. Boken skrevs först till judekristna även om den riktar sig till alla människor. En grundläggande förståelse av den judiska tron och traditionen är nödvändig för en rätt tolkning.

Read More

HOM3 De fyra andliga lagarna

TV16 8 september, 2019 52 Inga kommentarer

image

Det kristna budskapet kan presenteras med hjälp av fyra andliga lagar. Dessa ger dig en översikt, kan hjälpa dig att prata med andra på ett begripligt sätt och hjälpa lärjungar till visshet om att de är kristna.

Read More

NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

TV16 8 september, 2019 31 Inga kommentarer

image

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades.

Read More