Tagg: Håkan Sunnliden

NT5 Nya testamentet

TV16 10 mars, 2019 111 Inga kommentarer

image

Hur kom Nya testamentet egentligen till? Här lyfts den viktiga insikten att evangelium enligt Jesus är ett muntligt budskap. Det är erfarenheten att Jesus har uppväckts från de döda som ligger bakom Nya testamentets 27 böcker.

Read More

NT4 Kyrkokampen börjar

TV16 10 mars, 2019 195 Inga kommentarer

image

I Apostlagärningarna berättar Lukas om de kristnas framgångar men också om dess motgångar. Detta mönster fortsätter till tidens slut.

Read More

NT3 Guds rike och urkyrkan

TV16 10 mars, 2019 131 Inga kommentarer

image

Jesus är budbäraren som blev budskapet. Trots den förskjutningen upphör inte budskapet om att Guds rike är här.

Read More

NT2 Berättelsen om Jesus

TV16 10 mars, 2019 104 Inga kommentarer

image

Det här inslaget vänder sig till den som inte alls känner Jesus eller vill kännas vid honom. Här ställs frågan på sin spets: “Vem är denne Jesus?”.

Read More

NT1 Romarriket

TV16 10 mars, 2019 106 Inga kommentarer

image

Det första inslaget låter oss förstå något av Romarrikets utbredning och betydelse. Israel var ockuperat av romarna och den judiska befolkningen spridd över världen. Den framväxande kyrkan gagnades av tiden.

Read More

En introduktion till Nya testamentet

TV16 10 mars, 2019 252 Inga kommentarer

image

Sammanlagt kommer den här serien att bestå av 15 videoclips. Tanken är att vem som vill ska kunna se den, ung eller gammal, man eller kvinna spelar mindre roll. Inga förkunskaper behövs för att ta del av dessa clips.

Read More

Håkan Sunnlidens bibelskola: GT4 Abram blir Abraham

TV16 21 februari, 2019 222 Inga kommentarer

image

Abram, Israels upphöjde far, blir Abraham, alla folks upphöjde far. Sunnliden lyfter fram två avgörande händelser, förbundet och offret.

Read More

Håkan Sunnlidens bibelskola: GT3 Finns synden

TV16 10 februari, 2019 151 Inga kommentarer

image

I filmen “Såsom i himlen” ropar kyrkoherdens fru: “Det finns ingen synd!” På det sättet ger hon uttryck för ett vanligt missförstånd. Men vad är då synd?

Read More

Håkan Sunnlidens bibelskola: GT2

TV16 7 februari, 2019 302 Inga kommentarer

image

Vi går igenom skapelseberättelsen och sätter den i sitt sammanhang. Inslaget är textat genom att du väljer det i spelaren.

Read More

En introduktion till Gamla testamentet

TV16 28 januari, 2019 1352 Inga kommentarer

image

På 5 minuter förklarar Håkan Sunnliden hur den digitala Bibelskolan är tänkt. Tanken är att presentera bibelteologi på 75 x 10 minuter. Välkommen att titta.

Read More