Tagg: Homiletik

HOM10 Att undervisa

TV16 13 oktober, 2019 18 Inga kommentarer

image

I det här klippet besvaras tre frågor. Först: “Vad är undervisning?”, sedan “Var finner vi undervisningen?” och slutligen “Hur ska vi förstå undervisningen?”

Read More

HOM9 Att förbereda en predikan

TV16 9 oktober, 2019 86 Inga kommentarer

image

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan.

Read More

HOM8 Att lyssna till predikan

TV16 27 september, 2019 160 Inga kommentarer

image

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst.

Read More

HOM7 Visshet ger frimodighet

TV16 27 september, 2019 68 Inga kommentarer

image

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss.

Read More

HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

TV16 16 september, 2019 112 Inga kommentarer

image

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus. Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?

Read More

HOM5 Berätta för andra

TV16 8 september, 2019 81 Inga kommentarer

image

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra.

Read More

HOM4 Meningen med livet

TV16 8 september, 2019 55 Inga kommentarer

image

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte. Frågan är viktig för vår förståelse för varat och varandra

Read More

HOM3 De fyra andliga lagarna

TV16 8 september, 2019 52 Inga kommentarer

image

Det kristna budskapet kan presenteras med hjälp av fyra andliga lagar. Dessa ger dig en översikt, kan hjälpa dig att prata med andra på ett begripligt sätt och hjälpa lärjungar till visshet om att de är kristna.

Read More

HOM2 Mer om begreppet homiletik

TV16 16 juni, 2019 272 Inga kommentarer

image

Vad är homiletik och vilka andra begrepp är möjliga? Förkunnelsen handlar om att samtala, intyga, undervisa och evangelisera. Det är ett ganska vitt fält som också handlar om bön och själavård.

Read More

HOM1 Guds Ord

TV16 16 juni, 2019 260 Inga kommentarer

image

Gud talar till oss människor. Den kristne kallas att först ta emot och sedan förmedla Ordet till sin medmänniska. Predikantens uppgift är att förmedla ord ifrån Gud.

Read More