NT13 Dop och nattvard

8 september, 2019 187 8 Inga kommentarer

Description

Det är inte enkelt att leva “kristet”. Men Gud har gett oss hjälpmedel som bibeln, dopet och nattvarden.

Bibelskola online