HOM8 Att lyssna till predikan

27 september, 2019 156 2 Inga kommentarer

Description

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst.

Bibelskola online