Stigens kyrka 2 e trettondagen

19 januari, 2020 145 3 Inga kommentarer

Description

Predikan av Per-Anders Grunnan. Vi är en evangelisk-luthersk kyrka och tillhör Bohuslän-Dals pastorat. Vår hemsida: Stigens kyrka

Gudstjänst