Stigens kyrka 1 i fastan

1 mars, 2020 95 6 Inga kommentarer

Description

I vakandets stund – hur Jesus vakar, hur hans lärjungar vakar, hur du vakar. Predikan av Per-Anders Grunnan.

Gudstjänst