Stigens kyrka 1 i fastan

1 mars, 2020 96 6 Inga kommentarer

Description

I vakandets stund – hur Jesus vakar, hur hans lärjungar vakar, hur du vakar. Predikan av Per-Anders Grunnan.

Gudstjänst
Om TV16

Producerar och sänder kristna program som står i samklang med den lutherska traditionen. Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270

Följ oss
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram