GT5:3 Josef och Potifar

10 maj, 2020 53 2 Inga kommentarer

Description

Josef säljs till Potifar som tar in honom i sitt hem. Gud välsignar Josef och Potifars fru får en framskjuten plats i historien. Kanske vill hon väl? Josef gör Guds-tjänst och hamnar i fängelse

Bibelskola online