KH14 1900-talet

16 maj, 2020 29 3 Inga kommentarer

Description

Sekulariseringen kom att påverka och i viss mån förändra de kristna kyrkorna. I början på 1900-talet föddes pingstväckelsen och den blev en av de största grenarna på kyrkans träd. I Europa utkämpades två världskrig och kyrkorna tvingades till nya ställningstaganden. Ju längre in på 1900-talet vi kommer desto mer angeläget blir det för de kristna att föra samtal med varandra och med företrädare för andra religioner.

Bibelskola online
Om TV16

Producerar och sänder kristna program som står i samklang med den lutherska traditionen. Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270

Följ oss