Dogm3 Läran om Gud

25 juni, 2020 17 Like Inga kommentarer

Description

Läran om Gud hämtas från bibeln som är helig Skrift och normerande för kristna. I det här klippet gör Sunnliden först fem påståenden om Gud och fortsätter sedan med att tala om Guds egenskaper.

Bibelskola online