Dogm4 Läran om Treenigheten

29 juni, 2020 45 1 Inga kommentarer

Description

Läran om Gud är ur kristen synvinkel grundläggande och central. Den innebär att de tre personerna är en Gud. För människan betyder det att Fadern är över oss, Sonen med oss och Anden i oss. Treenigheten är därför den Gud i vilken vi lever, rör oss och är till.

Bibelskola online