GT 5:5 Josef återupprättas

4 juli, 2020 20 Like Inga kommentarer

Description

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår. Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden. Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offentliga tjänst.

Bibelskola online