GT 5:5 Josef återupprättas

4 juli, 2020 45 5 Inga kommentarer

Description

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår. Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden. Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offentliga tjänst.

Bibelskola online