Dogm6 Läran om skapelsen

27 juli, 2020 38 4 Inga kommentarer

Description

Det finns ingen uttömmande lära om skapelsen, men flera väsentliga insikter. I det här klippet konstaterar Sunnliden varför det faktum att Gud skapade ur intet är viktig. Likaså att Gud är skild från sin skapelse. Han berör också den osynliga värld Gud skapade.

Bibelskola online