Dogm8 Läran om den fria viljan

11 augusti, 2020 68 8 Inga kommentarer

Description

Läran om den fria viljan är en mycket viktig lära. Kommer vi fel i den blir felen ganska snart stora. Människan förlorade aldrig den fria viljan. Den blev däremot begränsad och skadad. Det goda är att Gud genom Jesus lagt grunden för förlåtelse, evigt liv och salighet.

Bibelskola online