Dogm9 Läran om Kristus, del 1

26 augusti, 2020 66 14 Inga kommentarer

Description
Läran om Kristus är avgörande för den kristna kyrkan. Sunnliden behandlar ämnet i två klipp. I det första tar han upp Guds människoblivande, Kristi preexistens och jungfrufödseln. Det avslutas med läran om Kristi förnedring. I det andra följande klippet tar han upp Kristi person och verk.
Bibelskola online