Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

1 september, 2020 56 17 Inga kommentarer

Description

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern.

Bibelskola online