Dogm12 Läran om Anden, del 2

2 oktober, 2020 154 30 Inga kommentarer

Description

I det här klippet behandlar Sunnliden läran om den helige Andes verkningar. Andens verk kan inte reduceras till andliga gåvor. Andens verk kallas för nåd och det finns olika arter av och olika slags nåd. Utöver detta redogör Sunnliden också för Nådens ordning.

Bibelskola online