Högmässa på söndagen före domsöndagen

15 november, 2020 20 6 Inga kommentarer

Description

Från Sankt Ansgars kyrka i Uppsala.

Gudstjänst