Stigens kyrka söndagen före domsöndagen

15 november, 2020 39 6 Inga kommentarer

Description

Predikan av Per-Anders Grunnan.

Gudstjänst