Dogm15 Läran om döden och de dödas uppståndelse

15 december, 2020 159 47 Inga kommentarer

Description

I det avslutande klippet presenteras Kyrkans lära om döden, mellantillståndet, de dödas uppståndelse och domens dag. I inledningen och avslutningen betonar Sunnliden vikten av att förbli i Kristus.

Bibelskola online