Högmässa trettondedag jul

6 januari, 2021 16 1 Inga kommentarer

Description

Från Sankt Ansgars kyrka i Uppsala. Sv Ps 131, 664, 130, 132, 134.

Gudstjänst