Högmässa kyndelsmässodagen

7 februari, 2021 13 3 Inga kommentarer

Description

Från Sankt Ansgars kyrka i Uppsala. Sv Ps 350, 404, 478, 77.

Gudstjänst