Stigens kyrka långfredagen

1 april, 2021 9 2 Inga kommentarer

Description

Predikan av Jan-Åke Karlsson. Gudstjänsten börjar kl 11.00 och sänds i sin helhet. Välkommen!

Gudstjänst