Bibelskola online

All Videos : 74  Video Posted

image Watch Video
GT5:4 Josef i fängelse

TV16

23 maj, 2020

5

Josef hamnar i fängelse och blir särbehandlad. Han är knappa 18 år gammal och tillbringar 12 år i fängelset. När två av faraos betjänter kastas i fängelse börjar historien om hur Josef befrias av Gud från fängelset.

Watch Video
image Watch Video
KH14 1900-talet

TV16

16 maj, 2020

7

Sekulariseringen kom att påverka och i viss mån förändra de kristna kyrkorna. I början på 1900-talet föddes pingstväckelsen och den blev en av de största grenarna på kyrkans träd. I Europa utkämpades två världskrig och kyrkorna tvingades till nya

Watch Video
image Watch Video
KH13 Den nya tiden

TV16

13 maj, 2020

14

Det här klippet handlar främst om 1800-talet. Efter en kortare repetition eller bakgrund sätter Sunnliden in några av de så kallade -ismerna i sitt sammanhang. Klippet avslutas med en presentation av liberalteologin.

Watch Video
image Watch Video
GT5:3 Josef och Potifar

TV16

10 maj, 2020

18

Josef säljs till Potifar som tar in honom i sitt hem. Gud välsignar Josef och Potifars fru får en framskjuten plats i historien. Kanske vill hon väl? Josef gör Guds-tjänst och hamnar i fängelse

Watch Video
image Watch Video
1
KH12 1700-talet

TV16

6 maj, 2020

12

René Descartes blev symbolen för den nya filosofin, den som satte det mänskliga förnuftet i centrum. Tillsammans med andra filosofer banades vägen för den så kallade Upplysningstiden. Men det var också en tid då Gud upplyste människornas hjärtan och

Watch Video
image Watch Video
2
KH11 Reformationen i England

TV16

3 maj, 2020

19

I det här klippet får vi veta mer om förföljelserna av de kristna i Europa, särskilt i Schweiz och England. De reformerta flydde i tiotusentals till Amerika. I England bildade Henrik VIII en ny kyrka, Church of England.

Watch Video
image Watch Video
2
GT5:2 Josef säljs

TV16

1 maj, 2020

25

Josef är en yngling som stöter på ogillande hos sina bröder. Hans drömmar provocerar dom och det hela slutar med att Josef säljs som slav. Men var deras avsikter egentligen onda och var det verkligen hat som drev dom?

Watch Video
image Watch Video
1
GT5:1 En introduktion till Josef

TV16

29 april, 2020

28

Fördjupningsepisod i ämnet Gamla Testamentet. Det första av sex avsnitt där vi fördjupar oss i berättelsen om Josef och i det här avsnittet sätter Victor berättelsen om Josef i sitt sammanhang.

Watch Video
image Watch Video
3
KH10 Reformationen

TV16

17 april, 2020

50

Efter Senmedeltiden kommer renässansen och med den reformationen. Tre av reformatorerna har särskild betydelse, nämligen Martin Luther, Ulrik Zwingli och Jean Calvin. De levde och verkade samtidigt, men med lite olika inriktningar.

Watch Video
image Watch Video
4
KH9 Hög- och senmedeltiden

TV16

10 april, 2020

70

Medeltiden sträcker sig fram till 1500-talet och är en ytterst dynamisk tid. I dessa brytningstider äger korstågen rum och nationalstaterna formas. En rad ordnar växer fram, somliga godkändes av påven och andra underkändes.

Watch Video
image Watch Video
5
KH8 Tidig medeltid

TV16

2 april, 2020

105

Det här klippet handlar om tiden 476 e Kr till och med 1000 e Kr. Det var den tid då Europa till stora dela kristnades. Det skedde särskilt genom klosterrörelsen, de nya handelsvägarna, vallfarterna och universitetens uppkomst.

Watch Video
image Watch Video
8
KH7 Sju kyrkomöten

TV16

24 mars, 2020

78

Trots att kyrkan förföljdes och sedan institutionaliserades växte den sig allt starkare. I det här klippet får vi nerslag i och mellan 100–700 e Kr. Under denna tid hölls också sju ekumeniska möten.

Watch Video

No more postsLoading posts ...Load More

No more postsLoading posts ...Load More