Etikett: Dogmatik

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

TV16 1 september, 2020 32 Inga kommentarer

image

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern.

Read More

Dogm2 Organiserad religion

TV16 16 juni, 2019 371 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm1 Alla tror på något

TV16 16 juni, 2019 340 Inga kommentarer

image

Read More

En introduktion till dogmatiken

TV16 16 juni, 2019 361 Inga kommentarer

image

Vi introducerar Dogmatik som ämne. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrkosamfund härskande läroåskådningen i dess inre sammanhang

Read More
Om TV16

Producerar och sänder kristna program som står i samklang med den lutherska traditionen. Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270

Följ oss