Etikett: Dogmatik

Dogm15 Läran om döden och de dödas uppståndelse

TV16 15 december, 2020 58 Inga kommentarer

image

I det avslutande klippet presenteras Kyrkans lära om döden, mellantillståndet, de dödas uppståndelse och domens dag. I inledningen och avslutningen betonar Sunnliden vikten av att förbli i Kristus.

Read More

Dogm14 Läran om Guds ord och sakrament

TV16 29 november, 2020 62 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

TV16 1 september, 2020 46 Inga kommentarer

image

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern.

Read More

Dogm2 Organiserad religion

TV16 16 juni, 2019 379 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm1 Alla tror på något

TV16 16 juni, 2019 348 Inga kommentarer

image

Read More

En introduktion till dogmatiken

TV16 16 juni, 2019 367 Inga kommentarer

image

Vi introducerar Dogmatik som ämne. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrkosamfund härskande läroåskådningen i dess inre sammanhang

Read More