Etikett: Håkan Sunnliden

Roten som bär dig

TV16 5 februari, 2021 23 Inga kommentarer

image

Boken handlar om Israel, dess plats och betydelse. Den är uppdelad i fyra delar, om Israel i Gamla testamentet, Nya testamentet, det sanna Israel och Israel i framtiden.

Read More

Dogm15 Läran om döden och de dödas uppståndelse

TV16 15 december, 2020 127 Inga kommentarer

image

I det avslutande klippet presenteras Kyrkans lära om döden, mellantillståndet, de dödas uppståndelse och domens dag. I inledningen och avslutningen betonar Sunnliden vikten av att förbli i Kristus.

Read More

Dogm14 Läran om Guds ord och sakrament

TV16 29 november, 2020 96 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm13 Läran om Kyrkan

TV16 19 november, 2020 71 Inga kommentarer

image

Klippet handlar om ecklesiologi. Vad är kyrkan? Hur kommer man med i den? Hur förblir man i kyrkan?

Read More

Dogm12 Läran om Anden, del 2

TV16 2 oktober, 2020 151 Inga kommentarer

image

I det här klippet behandlar Sunnliden läran om den helige Andes verkningar. Andens verk kan inte reduceras till andliga gåvor. Andens verk kallas för nåd och det finns olika arter av och olika slags nåd. Utöver detta redogör Sunnliden också för Nådens ordning.

Read More

Dogm11 Läran om Anden, del 1

TV16 6 september, 2020 114 Inga kommentarer

image

Den första delen handlar om Anden som person. Den helige Ande är inte en känsla utan en person som är helig, kärlek och rättfärdig. Anden visar sig på olika sätt, som eld, duva etc, men också i människors tjänster och gåvor. Den andra delen handlar mer om Andens verksamhet.

Read More

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

TV16 1 september, 2020 53 Inga kommentarer

image

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern.

Read More

Dogm9 Läran om Kristus, del 1

TV16 26 augusti, 2020 64 Inga kommentarer

image

Läran om Kristus är avgörande för den kristna kyrkan. Sunnliden behandlar ämnet i två klipp. I det första tar han upp Guds människoblivande, Kristi preexistens och jungfrufödseln. Det avslutas med läran om Kristi förnedring. I det andra följande klippet tar han upp Kristi person och verk.

Read More

Dogm8 Läran om den fria viljan

TV16 11 augusti, 2020 65 Inga kommentarer

image

Läran om den fria viljan är en mycket viktig lära. Kommer vi fel i den blir felen ganska snart stora. Människan förlorade aldrig den fria viljan. Den blev däremot begränsad och skadad. Det goda är att Gud genom Jesus lagt grunden för förlåtelse, evigt liv och salighet.

Read More

Dogm7 Läran om människan

TV16 31 juli, 2020 45 Inga kommentarer

image

Klippet tar upp människans väsen. Vilken är skillnaden mellan Jesus som Guds avbild och oss andra som Guds avbilder? Bibeln betonar att Gud skapade människan till man och kvinna och klippet visar på det så kallade syndafallet förutsättningar och följder.

Read More