Etikett: Håkan Sunnliden

Dogm7 Läran om människan

TV16 31 juli, 2020 14 Inga kommentarer

image

Klippet tar upp människans väsen. Vilken är skillnaden mellan Jesus som Guds avbild och oss andra som Guds avbilder? Bibeln betonar att Gud skapade människan till man och kvinna och klippet visar på det så kallade syndafallet förutsättningar och följder.

Read More

Dogm6 Läran om skapelsen

TV16 27 juli, 2020 17 Inga kommentarer

image

Det finns ingen uttömmande lära om skapelsen, men flera väsentliga insikter. I det här klippet konstaterar Sunnliden varför det faktum att Gud skapade ur intet är viktig. Likaså att Gud är skild från sin skapelse. Han berör också den osynliga värld Gud skapade.

Read More

Dogm5 Läran om inkarnationen

TV16 12 juli, 2020 18 Inga kommentarer

image

Det blev ganska tidigt nödvändigt för de kristna att formulera sig. Rörelser som ebionism, doketism och andra former av gnosticism hotade den rätta förståelsen. I det här klippet får du en introduktion i läran om inkarnationen.

Read More

Dogm4 Läran om Treenigheten

TV16 29 juni, 2020 20 Inga kommentarer

image

Läran om Gud är ur kristen synvinkel grundläggande och central. Den innebär att de tre personerna är en Gud. För människan betyder det att Fadern är över oss, Sonen med oss och Anden i oss. Treenigheten är därför den Gud i vilken vi lever, rör oss och är till.

Read More

Dogm3 Läran om Gud

TV16 25 juni, 2020 18 Inga kommentarer

image

Läran om Gud hämtas från bibeln som är helig Skrift och normerande för kristna. I det här klippet gör Sunnliden först fem påståenden om Gud och fortsätter sedan med att tala om Guds egenskaper.

Read More

Bok Apostlagärningarna

TV16 20 juni, 2020 9 Inga kommentarer

image

Håkan Sunnliden berättar om sin kommentar till Apostlagärningarna.

Read More

KH15 2000-talet

TV16 18 juni, 2020 23 Inga kommentarer

image

Den avslutande delen behandlar morgondagens kyrka. Sunnliden menar att det bara finns en Kyrka, men många församlingar. Denna mångfald leder till både avfall och samling. Tillvaron består av sådant vi kan veta, sådant vi kan upptäcka och sådant vi aldrig kan veta. Religionen i allmänhet liksom Kyrkan i synner

Read More

KH14 1900-talet

TV16 16 maj, 2020 22 Inga kommentarer

image

Sekulariseringen kom att påverka och i viss mån förändra de kristna kyrkorna. I början på 1900-talet föddes pingstväckelsen och den blev en av de största grenarna på kyrkans träd. I Europa utkämpades två världskrig och kyrkorna tvingades till nya ställningstaganden. Ju längre in på 1900-talet vi kommer

Read More

KH13 Den nya tiden

TV16 13 maj, 2020 27 Inga kommentarer

image

Det här klippet handlar främst om 1800-talet. Efter en kortare repetition eller bakgrund sätter Sunnliden in några av de så kallade -ismerna i sitt sammanhang. Klippet avslutas med en presentation av liberalteologin.

Read More

KH12 1700-talet

TV16 6 maj, 2020 20 Inga kommentarer

image

René Descartes blev symbolen för den nya filosofin, den som satte det mänskliga förnuftet i centrum. Tillsammans med andra filosofer banades vägen för den så kallade Upplysningstiden. Men det var också en tid då Gud upplyste människornas hjärtan och pietismen kom att få ett stort inflytande både inom och u

Read More
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram