Etikett: Håkan Sunnliden

Dogm14 Läran om Guds ord och sakrament

TV16 29 november, 2020 13 Inga kommentarer

image

Read More

Dogm13 Läran om Kyrkan

TV16 19 november, 2020 27 Inga kommentarer

image

Klippet handlar om ecklesiologi. Vad är kyrkan? Hur kommer man med i den? Hur förblir man i kyrkan?

Read More

Dogm12 Läran om Anden, del 2

TV16 2 oktober, 2020 119 Inga kommentarer

image

I det här klippet behandlar Sunnliden läran om den helige Andes verkningar. Andens verk kan inte reduceras till andliga gåvor. Andens verk kallas för nåd och det finns olika arter av och olika slags nåd. Utöver detta redogör Sunnliden också för Nådens ordning.

Read More

Dogm11 Läran om Anden, del 1

TV16 6 september, 2020 73 Inga kommentarer

image

Den första delen handlar om Anden som person. Den helige Ande är inte en känsla utan en person som är helig, kärlek och rättfärdig. Anden visar sig på olika sätt, som eld, duva etc, men också i människors tjänster och gåvor. Den andra delen handlar mer om Andens verksamhet.

Read More

Dogm 10 Läran om Kristus, del 2

TV16 1 september, 2020 42 Inga kommentarer

image

I den andra delen går Sunnliden främst igenom Kristi verk. Kristus befriar eller friköper oss och försonar oss med Gud Fadern.

Read More

Dogm9 Läran om Kristus, del 1

TV16 26 augusti, 2020 51 Inga kommentarer

image

Läran om Kristus är avgörande för den kristna kyrkan. Sunnliden behandlar ämnet i två klipp. I det första tar han upp Guds människoblivande, Kristi preexistens och jungfrufödseln. Det avslutas med läran om Kristi förnedring. I det andra följande klippet tar han upp Kristi person och verk.

Read More

Dogm8 Läran om den fria viljan

TV16 11 augusti, 2020 50 Inga kommentarer

image

Läran om den fria viljan är en mycket viktig lära. Kommer vi fel i den blir felen ganska snart stora. Människan förlorade aldrig den fria viljan. Den blev däremot begränsad och skadad. Det goda är att Gud genom Jesus lagt grunden för förlåtelse, evigt liv och salighet.

Read More

Dogm7 Läran om människan

TV16 31 juli, 2020 35 Inga kommentarer

image

Klippet tar upp människans väsen. Vilken är skillnaden mellan Jesus som Guds avbild och oss andra som Guds avbilder? Bibeln betonar att Gud skapade människan till man och kvinna och klippet visar på det så kallade syndafallet förutsättningar och följder.

Read More

Dogm6 Läran om skapelsen

TV16 27 juli, 2020 33 Inga kommentarer

image

Det finns ingen uttömmande lära om skapelsen, men flera väsentliga insikter. I det här klippet konstaterar Sunnliden varför det faktum att Gud skapade ur intet är viktig. Likaså att Gud är skild från sin skapelse. Han berör också den osynliga värld Gud skapade.

Read More

Dogm5 Läran om inkarnationen

TV16 12 juli, 2020 36 Inga kommentarer

image

Det blev ganska tidigt nödvändigt för de kristna att formulera sig. Rörelser som ebionism, doketism och andra former av gnosticism hotade den rätta förståelsen. I det här klippet får du en introduktion i läran om inkarnationen.

Read More