Etikett: Homiletik

Hom 15 Samtalets återkomst

TV16 14 december, 2019 738 Inga kommentarer

image

Detta är det sista avsnittet i denna översiktskurs om homiletik. Det handlar om det goda samtalet. Sunnliden ger tre exempel från Nya testamentet och avslutar med tips på hur du själv kan starta en homilia.

Read More

Hom14 Tystnaden

TV16 9 december, 2019 135 Inga kommentarer

image

Tystnad kan vara svårt för många men är en viktig del i vår andliga utveckling. Vi pratar om tystnadens plats inom Homiletiken och om hur den är viktig för både ande, kropp och själ. Företagen som Victor refererar till i videon är: https://www.five14nepal.com/ och https://www.dinadi.com/

Read More

Homiletik 13 Förmaningen

TV16 20 november, 2019 135 Inga kommentarer

image

Förmaningens plats i bibeln och i våra liv är viktig för oss. Men den är inte helt enkel alla gånger att relatera till.

Read More

Hom12 Kausaltal

TV16 4 november, 2019 124 Inga kommentarer

image

Kausaltal är tal som hålls vid särskilda tillfällen som dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Här får du en översikt av vad som är viktigt att tänka på. Du får också lite tips på hur ett sådant tal kan läggas upp.

Read More

Hom11 Kyrkans år och liturgi

TV16 17 oktober, 2019 150 Inga kommentarer

image

Homiletiken är inte bara “predikokonst”. Gud kan tala också på andra sätt, till exempel genom arkitekturen eller genom kyrkans år. I det här klippet förklaras hur. Kyrkans liturgi är också fylld av pedagogiska inslag och kan öppna nya dimensioner för den som tränger in i den.

Read More

HOM10 Att undervisa

TV16 13 oktober, 2019 114 Inga kommentarer

image

I det här klippet besvaras tre frågor. Först: “Vad är undervisning?”, sedan “Var finner vi undervisningen?” och slutligen “Hur ska vi förstå undervisningen?”

Read More

HOM9 Att förbereda en predikan

TV16 9 oktober, 2019 156 Inga kommentarer

image

En kristen predikan är ett budskap från Gud. Djupast sett är det Gud själv som ska tala. Inte alla ska predika. En predikan kan utformas på olika sätt och här ges förslag på en bibelteologisk predikan.

Read More

HOM8 Att lyssna till predikan

TV16 27 september, 2019 163 Inga kommentarer

image

Paulus stryker under predikans betydelse eftersom tron kommer av att vi lyssnar till Herren. När vi lyder honom växer vi i vår relation till Honom. Några tycker det är svårt att höra Herren tala, men det finns hjälpmedel. Vi kan lära oss att urskilja den gode Herdens röst.

Read More

HOM7 Visshet ger frimodighet

TV16 27 september, 2019 96 Inga kommentarer

image

Varje kristen har fått ett mått av frimodighet. När vi vittnar eller predikar ska vi använda den. Herren är med oss.

Read More

HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

TV16 16 september, 2019 356 Inga kommentarer

image

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus. Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?

Read More
Om TV16

Producerar och sänder kristna program som står i samklang med den lutherska traditionen. Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270

Följ oss