Etikett: Nya testamentet

BOK Jakobs brev

TV16 8 september, 2019 357 Inga kommentarer

image

Jakob skriver främst till judekristna som undrar varför Jesus inte har kommit tillbaka än. Hur länge ska de vänta? Är det OK att “bara” tro som vissa säger?

Read More

BOK Galaterbrevet

TV16 8 september, 2019 322 Inga kommentarer

image

Brevet skrev främst till hednakristna. De skulle veta att de inte behöva göra laggärningar för att accepteras av Gud. De skulle förstå vad friheten i Kristus innebär. I kap 5 och 6 talar Paulus om att vandra efter Anden.

Read More

BOK Matteus 1–13

TV16 8 september, 2019 356 Inga kommentarer

image

Matteus 1-13 är en bibelteologisk vers-för-vers kommentar till Evangelium enligt Matteus. Boken skrevs först till judekristna även om den riktar sig till alla människor. En grundläggande förståelse av den judiska tron och traditionen är nödvändig för en rätt tolkning.

Read More

NT15 Jesu återkomst och den sene Paulus

TV16 8 september, 2019 169 Inga kommentarer

image

De första kristna väntade på Jesu återkomst. När han dröjde ökade behovet av förmaningar. De kristna skulle vara trofasta och uthålliga. Den sene Paulus visar hur det ordnades.

Read More

NT14 Kyrkan som institution

TV16 8 september, 2019 158 Inga kommentarer

image

Alla väckelser når sin kulmen, planar ut och upphör. Men Gud har skapat en institution för att hysa rörelserna. Ande och liv hör samman med organisationen kyrkan. De ska inte spelas ut mot varandra.

Read More

NT13 Dop och nattvard

TV16 8 september, 2019 197 Inga kommentarer

image

Det är inte enkelt att leva “kristet”. Men Gud har gett oss hjälpmedel som bibeln, dopet och nattvarden.

Read More

NT12 Att leva som kristen

TV16 11 augusti, 2019 421 Inga kommentarer

image

Vi har fått ett nytt liv som har gett oss nya förutsättningar. Här talar Håkan om dessa nya förutsättningar. Det är en undervisning som får sin fortsättning i de kommande klippen.

Read More

NT11 Från synagoga till församling

TV16 5 augusti, 2019 414 Inga kommentarer

image

Den lilla gemenskapen borde ha företräde framför den stora. När templet hade raserats ersattes det av synagogan. Jesus bygger sin församling genom att samla, grekiska synagoge, de sina.

Read More

NT10 Judisk, grekiskt och kristet

TV16 30 juli, 2019 419 Inga kommentarer

image

Den kristna tron är kopplad till Jesus. Han är unik i förhållande till den judiska och den grekiska traditionen.

Read More

NT9 Varför firar vi påsk?

TV16 15 juli, 2019 481 Inga kommentarer

image

Jesu död på korset är samtidigt ett fullbordande och en startpunkt. Den fullbordade verket ger det andliga livet nya förutsättningar. Sunnliden förklarar vad som händer med hjälp av tre ord som var för sig ger oss olika aspekter på Jesus död och uppståndelse.

Read More
Om TV16

Producerar och sänder kristna program som står i samklang med den lutherska traditionen. Läs mer

Gåvor

Bankgiro: 700-3270

Följ oss
Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram