Etikett: Victor Sunnliden

GT 5:5 Josef återupprättas

TV16 4 juli, 2020 20 Inga kommentarer

image

Josef rycks plötsligt ur fängelset när farao har två drömmar som han inte förstår. Med Guds hjälp tolkar Josef drömmarna och inrättas som Egyptens näst högste man i syfte att förbereda Egypten för den kommande tiden. Josef är endast 30 år gammal, lika gammal som Jesus var när han påbörjade sin offent

Read More

GT5:4 Josef i fängelse

TV16 23 maj, 2020 24 Inga kommentarer

image

Josef hamnar i fängelse och blir särbehandlad. Han är knappa 18 år gammal och tillbringar 12 år i fängelset. När två av faraos betjänter kastas i fängelse börjar historien om hur Josef befrias av Gud från fängelset.

Read More

GT5:3 Josef och Potifar

TV16 10 maj, 2020 31 Inga kommentarer

image

Josef säljs till Potifar som tar in honom i sitt hem. Gud välsignar Josef och Potifars fru får en framskjuten plats i historien. Kanske vill hon väl? Josef gör Guds-tjänst och hamnar i fängelse

Read More

GT5:2 Josef säljs

TV16 1 maj, 2020 37 Inga kommentarer

image

Josef är en yngling som stöter på ogillande hos sina bröder. Hans drömmar provocerar dom och det hela slutar med att Josef säljs som slav. Men var deras avsikter egentligen onda och var det verkligen hat som drev dom?

Read More

GT5:1 En introduktion till Josef

TV16 29 april, 2020 40 Inga kommentarer

image

Fördjupningsepisod i ämnet Gamla Testamentet. Det första av sex avsnitt där vi fördjupar oss i berättelsen om Josef och i det här avsnittet sätter Victor berättelsen om Josef i sitt sammanhang.

Read More

Hom14 Tystnaden

TV16 9 december, 2019 127 Inga kommentarer

image

Tystnad kan vara svårt för många men är en viktig del i vår andliga utveckling. Vi pratar om tystnadens plats inom Homiletiken och om hur den är viktig för både ande, kropp och själ. Företagen som Victor refererar till i videon är: https://www.five14nepal.com/ och https://www.dinadi.com/

Read More

Homiletik 13 Förmaningen

TV16 20 november, 2019 129 Inga kommentarer

image

Förmaningens plats i bibeln och i våra liv är viktig för oss. Men den är inte helt enkel alla gånger att relatera till.

Read More

HOM6 Personlig mognad och erfarenhet

TV16 16 september, 2019 349 Inga kommentarer

image

Evangelisation grundar sig mycket i den personliga vandringen med Jesus. Vad betyder det att vara andligt mogen? Hur kan man blir det?

Read More

HOM5 Berätta för andra

TV16 8 september, 2019 231 Inga kommentarer

image

Att berätta för andra är en central uppgift i Missionsbefallningen. Men måste man göra det med ord och vad behöver vi stå på för grund för att kunna berätta för andra.

Read More

HOM4 Meningen med livet

TV16 8 september, 2019 181 Inga kommentarer

image

Meningen med livet är en svår fråga som vi alla påverkas av, oavsett om vi tycker vi tar ställning eller inte. Frågan är viktig för vår förståelse för varat och varandra

Read More
Follow by Email
YouTube
Instagram